Säkra huset vid eventuell eldsvåda

25 juni 2020 patrick_pettersson

Det finns få saker som skrämmer människor mer än brand, okontrollerad eld. Att komma hem till ett hem som håller på att slukas av lågor är förmodligen många personers värsta mardröm. Utöver de materiella förluster det skulle innebära är en sådan händelse inte sällan ett trauma som sätter djupa spår hos den drabbade. Det finns dock en hel del saker man kan göra för att förebygga brand i hemmet. Många gånger ligger den mänskliga faktorn bakom eldsvådor, men i vissa fall kan det också handla om tekniska fel.

Orsaker till brand i hemmet

Från barnsben får vi lära oss hur viktigt det är att släcka levande ljus efter sig, och att man aldrig bör lämna ett rum med ljus tända. Det är värt att påminnas om, och det gäller såväl vuxna som barn. Det är lätt att inbilla sig att man har kontroll, och att ingenting kommer hända bara för att man försvinner iväg en stund. Men med ett djur i hemmet kan saker hända fort, och droppande stearin kan leda till att antändliga material tar eld, och det snabbt. Även rökning inomhus kan vara förödande i de fall personen med cigaretten i hand somnar. Händer det i en säng, soffa eller fåtölj kan branden vara ett faktum innan den slumrande personen hunnit vakna och förstå vad som hänt.

 


Inbyggd säkerhetsutrustning

För att förebygga okontrollerad spridning av eld i bostäder används brandtätning och brandgenomföringar i väggar för att dela upp huset i olika sektioner. På så sätt behöver en brand i ett rum inte leda till att hela huset brinner ner, eftersom det helt enkelt tar stopp. Detta kallas för passivt brandskydd, och produkterna skiljer sig åt beroende på bland annat material i väggar. Andra koncept att känna till inom ämnet är brandklass, brandavdelning och brandavskiljning. Kontakta ett pålitligt företag för frågor om brandskydd.

Fler nyheter